F-ONE Bandit

Algemene voorwaarden

van Kiteboarding Club

kiteboarding-club.com

Annulatie

Geboekte diensten kunnen geannuleerd worden per mail of telefonisch aan de kiteschool waar de diensten geboekt zijn. Voor annulaties gelden de volgende voorwaarden:

  1. Tot 3 weken voor aankomst: zonder kosten.
  2. 21-8 dagen voor aankomst: 25% van de geboekte diensten
  3. 7-1 dag voor aankomst: 50% van de geboekte diensten
  4. No-shows worden voor de volle 100% aangerekend.

Registratie en annulatie van het contract

Ieder individu dat aan een cursus deelneemt, moet in goede conditie zijn. Hij/zij moet zonder enige hulp 15 minuten zelfstandig kunnen zwemmen. De instructeur kan op elk mogelijk moment de cursus stopzetten als hij/zij gevaarlijk gedrag vertoont of de cursus onderbreekt. In dit geval zal Kiteboarding Club het geld niet terugbetalen.

Aansprakelijkheid

Kiteboarding Club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan eigendom, diefstal of lichamelijke verwondingen. Dit geldt ook voor materiaal dat opgeslagen wordt in de lockers en de opslagruimte.

Veiligheidsregels

De gast moet zich aan de regels van Kiteboarding Club houden en de voorrangsregels volgen. Kitesurfen in de zwemzone is niet toegestaan. Elke kitesurfer moet een veilige afstand van minstens 50 meter tot anderen houden, zeker beginners. Het is verboden kitesprongen te maken 50 meter van het strand of anderen. De reddingsboot is enkel operationeel in het diepe water aangezien de lagune te ondiep is.
Het is verboden om verder dan 700 meter van het beveiligde gebied te varen.
Het niet nakomen van deze regels heeft tot gevolg dat Kiteboarding Club het contract kan annuleren zonder geld terug te betalen.

Lessen

In het algemeen start een cursus om 9 uur ´s morgends, de dag na aankomst. Wanneer het praktische deel van de les niet kan plaatsvinden door windomstandigheden (teveel >25 knopen of te weinig <12 knopen) wordt de les ingepland op een ander tijdstip of wordt er een voucher uitgeschreven met een overeenkomstige waarde. Kiteboarding Club is niet verplicht om het cursusgeld terug te betalen wanneer de cursist de cursus vroegtijdig wenst stop te zetten door persoonlijke redenen.

Verhuur

Klanten met huurmateriaal moeten dit terugbrengen naar het verhuur om 17:30 PM. Wanneer de klant niet voldoende kennis heeft om het huurmateriaal te gebruiken, dan zal het verhuur de klant weigeren. Kiteboarding Club kan op eender welk moment het huurcontract afbreken en het huurgeld behouden. De klant is zelf aansprakelijk voor mogelijke verwondingen en is verplicht enige schade aan het materiaal te melden aan het verhuur. Het Kiteboarding Club personeel is verantwoordelijk voor het trimmen en onderhouden van het huurmateriaal maar de klant moet voordat hij het water opgaat, het materiaal grondig nakijken. Een verzekering op huurmateriaal kan worden afgesloten en dekt schade tot 300€. Schade die meer bedraagt als 300€ moet door de klant welf worden betaald. 

Vouchers

KBC-vouchers kunnen worden gebruikt bij KBC Hindeloopen, Brouwersdam, El Gouna, Ras Soma, Dakhla, Parajuru, Sicilië, Tarifa, Portugal en Limnos voor vliegercursussen, individuele training en materiaalhuur (met het juiste niveau). Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om individuele cursusdagen in te halen. Als de voucher wordt gebruikt in een ander KBC-centrum dan het centrum dat de voucher heeft uitgegeven, kunnen er verschillen in de prijs zijn als gevolg van lokale omstandigheden. De vouchers zijn niet overdraagbaar en kunnen alleen worden ingewisseld voor boekingen/afspraken via www.KBC-World.com. De voucher is drie jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.

Nietigheidsclausule

De ongeldigheid van één artikel resulteert niet in de volledige ongeldigheid van het contract. De betrokken partijen verbinden zich ertoe het ongeldige artikel te vervangen door de waarschijnlijk bedoelde clausule.